ИТХ-ын тухай нийт 2

нарийн бичгийн дарга
2014-10-24 15:43
Овог нэр- Машбат СонинбаярБоловсрол - дээдМэргэжил - Төрийн удирдлагаАжилласан жил - 7
Нарийн бичгийн дарга
2014-10-24 15:35
Боловрол - ДээдМэргэжил - Төрийн удирдлагаАжилласан жил - 7